Przeglądy budowlane Jarosław Przegląd, Powiat Jarosławski Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy silidnie i fachowo.37-500 Rzezczypospolitej 17 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Jarosław. Przeglądy roczne Jarosław, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Jarosław, ekspertyzy Jerzy Górka sekretariat@powiat.jaroslaw.pl sekretariat@powiat.jaroslaw.pl podkarpackie 16 6246249

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów mających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Jarosław
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Jarosław
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Jarosław
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Jarosław
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Jarosław

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Jarosław
kontrole techniczne budynków Jarosław

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Jarosław Portal Jarosław Miasto Jarosław Przeglądy techniczne Jarosław Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku